INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW Colonnade 2017 

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - School Protect Colonnade 2017 r.

 

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE


 PRZEWODNICZĄCY  Mariusz Górzyński
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  Małgorzata Puszakowska
 SKARBNIK  Emilia Czyżewska
 SEKRETARZ  Anna Gawłowska
 CZŁONEK ZARZĄDU  Agata Bystrzycka


  

RADA RODZICÓW ZAPRASZA NA BAL ANDRZEJKOWY

 Pobierz plakat

 

SZANOWNI RODZICE

Dnia 3. 11. 2017 r. o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie ,,Trójek Klasowych”

wraz z Radą Rodziców.

Prosimy o przybycie

Zarząd Rady Rodziców

 

KONKURS
NA NAJWIĘKSZĄ WPŁATĘ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Trzy zwycięskie klasy, które do dnia 10. 12. 2017r. wpłacą największe kwoty na Fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na 1 ucznia otrzymają zwrot w wysokości:
I miejsce - 100 zł, II miejsce - 75zł, III miejsce - 50zł do wykorzystania w ramach własnego funduszu klasowego.
Wpłaty w wysokości 20 zł można dokonywać u wychowawców klas,
u skarbnika R.R. Pani Emilii Czyżewskiej lub w sekretariacie szkoły.
Można również wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule należy podać - włata na Radę Rodziców 2017/2018, imię i nazwisko dziecka oraz klasę (w przypadku klas gimnazjalnych dodajemy "KG" ):
KDBS ODDZIAŁ W TOPÓLCE
29 9550 0003 2004 0062 3498 0001

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 20 grudnia 2017 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców i na tablicach ogłoszeń w szkole.

 

 

SZANOWNI RODZICE

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 20 zł.
Wpłat można dokonywać u wychowawców klas, u skarbnika R.R. Pani Emilii Czyżewskiej lub w sekretariacie szkoły.
Można również wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule należy podać - włata na Radę Rodziców 2017/2018, imię i nazwisko dziecka oraz klasę (w przypadku klas gimnazjalnych dodajemy "KG" ):
KDBS ODDZIAŁ W TOPÓLCE
29 9550 0003 2004 0062 3498 0001

 


>>> Rada Rodziców - archiwum lat wcześniejszych  <<<