Wykaz kadry pedagogicznej w  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

(z III klasą gimnazjalną- KG i wychowaniem przedszkolnym)

   

lp.

imię i nazwisko nauczyciela

nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia

1.

mgr Grzegorz Pierucki

- Dyrektor Szkoły

- język niemiecki

2.

mgr Elżbieta Budzyńska – Zastępca Dyrektora Szkoły

- informatyka

- zajęcia rewalidacyjne

3.

mgr Elżbieta Pesta- Wojtysiak

- pedagog szkolny ( pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

-  doradztwo zawodowe

4.

lic. Anna Głowacka

- wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej – Gr. B

5.

mgr Anna Dykon

- wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej – Gr. A

6.

mgr Anna Nowakowska

- wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej – Gr. C – oddział projektowy

7.

mgr Marlena Smolarek

- wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej – Gr. A

8.

mgr Marzanna Danielewicz

- wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej – Gr. B, wczesne wspomaganie dzieci

9.

mgr Mariola Linert

- edukacja wczesnoszkolna – kl. IIa

- zajęcia rewalidacyjne

10.

mgr Mirosława Nieznańska

- edukacja wczesnoszkolna – kl. IIb

11.

mgr Renata Muraczewska

- edukacja wczesnoszkolna – kl. III

12.

lic. Aleksandra Kolad

- edukacja wczesnoszkolna – kl. Ib

13.

mgr Barbara Kordylak

- edukacja wczesnoszkolna – kl. Ia

14.

mgr Marianna Zielińska

- nauczanie indywidualne

-  zajęcia rewalidacyjne

15.

mgr Katarzyna Smól

- język angielski

16.

mgr Maria Danielewska

- język angielski

17.

mgr Anna Jaskólska

- język angielski  w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym

- wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej

18.

mgr Paulina Kontowicz

- język niemiecki

19.

mgr Aneta Dybowska

język niemiecki

20.

mgr Anna Michalak

- język polski

- zajęcia z wychowawcą w kl. Vb

21.

mgr Emilia Kacprzak

- język polski

- zajęcia z wychowawcą – kl. VIIb

22.

mgr Beata Jankowska

- język polski

- zajęcia z wychowawcą w kl. Va

23.

mgr Renata Pierucka

- język polski

24.

mgr Lila Wajer

– j. polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 (zastępstwo za nieobecnego nauczyciela)

25.

mgr Maria Olszewska

- matematyka

26.

mgr Barbara Kosińska

- matematyka

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – kl. VIIIab

27.

mgr Katarzyna Drzewiecka

- matematyka

- przyroda

- biologia

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia z wychowawcą w kl. VIIIa

28.

mgr Małgorzata Jaskulska

- matematyka

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia z wychowawcą w kl. IVb

29.

mgr Joanna Rzepecka

- fizyka

- wych fiz.                           

30.

mgr Ewa Palusiak - Puchałka

- fizyka

- matematyka

- informatyka

- zajęcia rewalidacyjne

- (zastępstwo za nieobecnego nauczyciela)

31.

mgr Sylwia Kręcicka – Derela

- historia

- historia i społeczeństwo

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia z wychowawcą w kl. VIIIb

32.

mgr Agnieszka Kordylak

- historia

- zajęcia ind.- historia/wiedza o społ.

- wych. do życia w rodzinie

- zajęcia z wychowawca w kl. IIIa  KG    

33.

mgr Grażyna Szklarska

- informatyka

- zajęcia komputerowe 

- przyroda

- zajęcia z wychowawcą w kl. VIIa

34.

mgr Maria Gołębiewska

- geografia             

- zajęcia z wychowawca w kl. IIIa  KG    

35.

mgr Ewa Lorenc

- chemia         

- zajęcia z wychowawcą w kl. IIIc KG

36.

mgr Magdalena Kurzawa

- biologia

- edukacja dla bezpieczeństwa

- przyroda

- zajęcia ind.- biologia/chemia

37.

mgr Agnieszka Mańkowska

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

- zajęcia indywidualne

- zajęcia  techniczne / technika                                                   

38.

mgr Katarzyna Wujkiewicz

- wiedza o społeczeństwie

- zajęcia rewalidacyjne  

- nauczanie  indywidualne

39.

mgr Robert Siwiński

- wychowanie fizyczne

- zajęcia z wychowawcą w kl. VIa

40.

Andrzej Szwedek

- wychowanie  fizyczne

- technika                                                                  

41.

mgr Paweł Rogowski

- wychowanie  fizyczne  

42.

mgr Eliza Ospalska – Grudzień

- plastyka

- muzyka      

- zajęcia z wychowawcą w kl. VIb 

43.

mgr Grażyna Błaszczyk

- religia

- zajęcia rewalidacyjne                                                       

44.

mgr Jolanta Grabowska

- religia

- zajęcia rewalidacyjne

- wczesne wspomaganie dzieci                                           

45.

mgr Aneta Tejman

- religia

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze         

46.

mgr Elżbieta Dziakiewicz

-zajęcia logopedyczne

- j. polski

- zajęcia rewalidacyjne                                                                  

47.

mgr Anna Orłowska

wychowawca - bibliotekarz

- zajęcia rewalidacyjne

48.

mgr Lidia Wąsikowska

wychowawca w świetlicy szkolnej

49.

mgr Barbara Przybysz

- wychowawca w świetlicy szkolnej

- nauczanie indywidualne

50.

mgr Anna Antczak

- wychowawca w świetlicy szkolnej

- nauczanie indywidualne / zajęcia indywidualne

- zajęcia rewalidacyjne